טיפול המשך (220)

משך הפגישה 15 דקות. עלות פגישה 220  ש"ח.