טיפול דיקור

משך הפגישה 30 דקות.

טיפול דיקור בהנחה

משך הפגישה 30 דקות.

טיפול דיקור סיני (265)

משך הפגישה 30 דקות. עלות פגישה 265.00 ש"ח.

טיפול דיקור בהנחה

משך הפגישה 30 דקות.

טיפול דיקור מעודכן

משך הפגישה 30 דקות.

טיפול דיקור בהנחה

משך הפגישה 30 דקות.