לבחירתך
טיפול המשך (300) או מטופל חדש (500)

משך הטיפול 15 דקות. עלות פגישה 300 ש"ח. 

* למטופל חדש עד חצי שעה.